Algemene Voorwaarden

video-streams is onderdeel van Inetactief. De algemene voorwaarden van Inetactief zijn dan ook van toepassing.

Klik hieronder op  om deze algemene voorwaarden te lezen. Iedere klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en bij het afnemen van produkten of diensten hiermee akkoord te gaan.

acrobaticoon.jpgAlgemene voorwaarde
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, dossiernummer 272834900000