Re-streaming

 

re-streaming-banner
Wij kunnen u netwerk camera re-streamen. Dit werkt als volgt, wij halen uw signaal een keer op met onze Wowza Media Server  die het laat zien aan meerdere bezoekers tegelijk. De live video stream kan je bekijken op PC, android en iPhone/Ipad.

Zie hieronder een voorbeeld van een Axis camera in Hoek van Holland.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
590