[Uitgevoerd] Netwerkzaamheden op woensdag 10 februari 07:30 (smorgens)

Zoals reeds eerder aangekondigd per e-mail (eind 2015) gaan wij migreren naar een sterk verbeterd netwerk.

De migratie zal plaatsvinden op woensdag 10 februari 2016 om 07.30 uur.

Wij zijn ons er van bewust dat deze aankondiging erg kort komt voordat de werkzaamheden plaats zullen vinden, daarbij komt ook dat het tijdstip niet ideaal is maar door diverse omstandigheden zien we ons genoodzaakt deze migratie zo snel mogelijk uit te voeren.

De verwachte downtime van ons netwerk zal waarschijnlijk enkele minuten bedragen. Indien de migratie door welke reden dan ook problemen oplevert, dan zullen we om uiterlijk 07.45 uur weer overschakelen naar de oude situatie.

Excuses voor het ongemak!

Reageren niet mogelijk

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
650