Smooth Streaming

Smooth streaming gebruikt nieuwe en slimme technieken, zo bied smooth streaming de beste kwaliteit aan voor de kijker. Smooth streaming bied dus meerdere kwaliteiten aan afhankelijk van de beschikbare bandbreedte en CPU van uw computer.
Met de silverlight plugin kan de video afgespeelt worden in je internet browser. Om de 2 seconden zal de plugin een keuze maken uit de beste kwlaiteiten voor de kijker.  Je krijgt dus altijd de beste kwaliteit streaming zonder hapering of lange buffers. Door deze techniek zullen ook snelheid van het laden van een video ernorm verbeteren.  Wij zullen op zeer korte termijn deze on-demand en live streaming ook gaan aanbieden.

Reageren niet mogelijk

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
574