Video-player met Silverlight

Jeroen Wijering heeft een player uitgebracht gebaseerd op Silverlight. Hij noemt het de JW WMV Player. Ook deze player kent de volgende principes, eenvoud, lage kosten voor commercieel gebruik en een handige wizard om de player te configureren.
Wij hebben op de pagina een test player staan van een klant van ons :  www.video-streams.nl/test

Reageren niet mogelijk

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
598