Adobe Flash Media Live Encoder

Wij hebben een handleiding geschreven om video te streamen met het programma “Adobe Flash Media Live Encoder” (gratis) dit in combinatie met ons product Wowza Media Server. Het programma werkt voor de PC (windows) en Apple. Het is redelijk eenvoudig om op deze manier te streamen. Je hebt natuurlijk een video device nodig, als de video source herkent wordt door het besturingsysteem, kan je deze kiezen in het programma van “Adobe Flash Media Live Encoder”. Zie hier onze handleiding.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
626